Wybór zawodu i zaplanowanie optymalnej drogi edukacyjnej, gwarantującej jego zdobycie, jest zawsze sytuacją trudną. Dobrze wybrany zawód jest jedną z najistotniejszych spraw w życiu człowieka, zaprocentuje w przyszłości poczuciem osiągnięcia sukcesu życiowego. Stanowi  podstawowe kryterium podziału pracy, daje prawo do aktywności, do korzystania z usług i świadczeń, określa obowiązki i przywileje. Jest podstawą prestiżu i pozycji społecznej człowieka. Wykonywanie danego zawodu i przynależność do określonej grupy zawodowej kształtuje przekonania i postawy człowieka, wyznacza niejednokrotnie jego styl życia, określa potrzeby i aspiracje, a także umożliwia w dużej mierze ich zaspokajanie.

Pomocne w podjęciu decyzji zawodowej, która zawiera w sobie również decyzję o kierunku kształcenia, a zatem wyznacza kierunek i stopień rozwoju całej osobowości człowieka są zajęcia warsztatowe prowadzone w szkołach na różnym etapie kształcenia,  zawierające formy i treści adekwatne do wieku. Pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z działu Poradnictwo Zawodowe i Edukacyjne pomagają dzieciom i młodzieży prawidłowo i na bieżąco orientować się w świecie zawodów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, jak również w rozpoznaniu swoich tak zwanych „zasobów”, czyli: zainteresowań, uzdolnień, systemu wartości, cech osobowości.

Zajęcia prowadzone są na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem zgłoszeń.

Szkoła podstawowa, kl. 6 – „Poznajemy zawody i drogi kształcenia” – 2 godz.

Gimnazjum, kl. 2 lub 3 – „Jaki jestem?  Kim będę?” – 5 godz.

Liceum ogólnokształcące, sportowe, plastyczne, kl. 2 lub 3 – „Planowanie kariery zawodowej” – 5 godz.

Technikum, kl.3 lub 4 – „Będę absolwentem technikum… i co dalej?” – 5 godz.