zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.


Informujemy, że w dniu 24 stycznia  2023 r. nie będzie w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych logopedycznej godziny konsultacyjnej.
Zainteresowanych zapraszamy w innym terminie.

Szanowni Państwo

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogoicznych informuje, że na podstawie zarządzenia Dyrektora Poradni, od dnia 12grudnia 2022 roku, wstrzymuje się zapisy telefoniczne
i zgłoszenia osobiste, dzieci w wieku od 0 do 48 miesięcy, na diagnozę w celu oceny rozwoju.
Warunkiem zapisu dziecka na diagnozę będzie konieczność osobistej konsultacji rodziców/prawnych opiekunów z wicedyrektorem, psychologiem klinicznym, Panią Arletą Brzytwą (gabinet nr 20, I piętro).
Godziny konsultacji:
poniedziałek 10.00-11.00
wtorek 15.00-16.00

Link do nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zpppgorzow.bip.gov.pl/
  

Szanowni Państwo

Ze wzgledu na awarię linii telefonicznej, kontakt z Poradnią jest możliwy wyłącznie pod numerem+48 95 7320 736.

Przepraszamy za powstałe  utrudnienia, pracujemy nad ich rozwiązaniem 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. Udzielamy wszechstronnej i wyspecjalizowanej pomocy dzieciom od momentu rozpoznania nieprawidłowości rozwojowej w każdym okresie życia (tj od niemowlęctwa po zakończenie szkoły ponadpodstawowej)
oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspierającej przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Dla kogo poradnia?
  • DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w każdym okresie życia tj. od niemowlęctwa po zakończenie szkoły ponadpodstawowej
  • DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
  • DLA NAUCZYCIELI
    przedszkoli, szkół i placówek
    z terenu miasta Gorzowa Wlkp.
  • Nasze usługi są bezpłatne
    Korzystanie z nich jest dobrowolne

Newsletter
zamów powiadamianie na swój email
Kontakt z poradnią 95 7 320 736
95 7 226 224

ul. Czereśniowa 4 i
Adres: 66-400 Gorzów Wlkp.

jak dojechać »

Biuletyn Informacji Publicznej