zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.
 • outsorcing it

  OUTSOURCING IT

 • Make-up

 • -->

  Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-pedagogicznych informuje,
  że w dniach 9 maja oraz 16 maja 2023 r. odwołane są logopedyczne godziny konsultacyjne.
  Zapraszamy w innych terminach.

   

  „DZIEŃ OTWARTY”

  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. informuje, że dnia 18 marca 2023r., w godzinach 9:00-13:00 organizuje „Dzień Otwarty”.
  W ramach Dnia Otwartego będzie możliwość konsultacji psychologicznych, pedagogicznych oraz logopedycznych, zasięgnięcia informacji na temat zaburzeń przetwarzania słuchowego, dojrzałości szkolnej, przeprowadzenia badań przesiewowych słuchu dzieciom.
  Konsultacje psychologiczne dla rodziców prowadzone będą również w języku ukraińskim i rosyjskim.

  Proponujemy też  prelekcje dla rodziców wg następującego harmonogramu:

  godzina

  sala

  temat

  9.00-10.00

  30

  „Zaburzenia percepcji słuchowej a umiejętności czytania i pisania".

  10.15-11.15

  30

  „Dojrzałość szkolna".

  11.30-12.30

  30

  „Jak pracować z dziećmi w domu nad poprawnością ortograficzną"

  Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież z Gorzowa Wlkp., a także uczęszczające do gorzowskich placówek oświatowych.
  POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ PORADNIĘ JEST BEZPŁATNA

  Do rejestracji potrzebny będzie  nr PESEL dziecka.
  Więcej informacji udziela sekretariat Poradni:

  Tel. 95 7320-736

  Adres: ul. Czereśniowa 4i


  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogoicznych informuje, że na podstawie zarządzenia Dyrektora Poradni, od dnia 12grudnia 2022 roku, wstrzymuje się zapisy telefoniczne i zgłoszenia osobiste, dzieci w wieku od 0 do 48 miesięcy, na diagnozę w celu oceny rozwoju.

  Warunkiem zapisu dziecka na diagnozę będzie konieczność osobistej konsultacji rodziców/prawnych opiekunów z wicedyrektorem, psychologiem klinicznym, Panią Arletą Brzytwą (gabinet nr 20, I piętro).
  Godziny konsultacji:
  poniedziałek 11.00-12.00
  wtorek 15.00-16.00


  Link do nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zpppgorzow.bip.gov.pl/
    

  Szanowni Państwo

  Ze wzgledu na awarię linii telefonicznej, kontakt z Poradnią jest możliwy wyłącznie pod numerem+48 95 7320 736.

  Przepraszamy za powstałe  utrudnienia, pracujemy nad ich rozwiązaniem   

  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. Udzielamy wszechstronnej i wyspecjalizowanej pomocy dzieciom od momentu rozpoznania nieprawidłowości rozwojowej w każdym okresie życia (tj od niemowlęctwa po zakończenie szkoły ponadpodstawowej)
  oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspierającej przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  Dla kogo poradnia?
  • DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w każdym okresie życia tj. od niemowlęctwa po zakończenie szkoły ponadpodstawowej
  • DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
  • DLA NAUCZYCIELI
   przedszkoli, szkół i placówek
   z terenu miasta Gorzowa Wlkp.
  • Nasze usługi są bezpłatne
   Korzystanie z nich jest dobrowolne

  Newsletter
  zamów powiadamianie na swój email
  Kontakt z poradnią 95 7 320 736
  95 7 226 224

  ul. Czereśniowa 4 i
  Adres: 66-400 Gorzów Wlkp.

  jak dojechać »

  Biuletyn Informacji Publicznej