Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Czereśniowa 4i

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95-7320-736

fax. 95-7226-224

e-mail:  sekretariat@zppp-gorzow24.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORÓW
Konsultacje odbywają się  w wyznaczonych terminach.

Dyrektor  Lidia Pyżyńska,
gabinet 24

poniedziałek, godz. 14:00 – 15:00

zastępca Dyrektora  Arleta Brzytwa,
gabinet 20
Uwaga! konsultacje dla rodziców dzieci
w wieku 0-48 miesięcy

wtorek 10.00-11.00

czwartek, godz. 14:00 – 15:00

Zastępca Dyrektora Anna Mikołajczak,
gabinet 18

środa, godz.  14:30 – 15:30

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA BADANIA,
WNIOSKÓW O WYDANIE OPINII, WYDAWANIE OPINII

– gabinet nr 9 (parter)

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA,
WYDAWANIE ORZECZEŃ

– gabinet nr 31 ( II piętro)

WYDAWANIE OPINII I ORZECZEŃ
codziennie: 7:30 – 15: 30

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie  oraz listownieZespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Czereśniowa 4i

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95-7320-736

fax. 95-7226-224

e-mail:  sekretariat@zppp-gorzow24.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORÓW
Konsultacje odbywają się  w wyznaczonych poniżej terminach.

Dyrektor  Lidia Pyżyńska
poniedziałek, godz. 14:00 – 15:00

gabinet24

 

z-ca dyrektora  Arleta Brzytwa
czwartek, godz. 11:00 – 12:00

z-ca dyrektora mgr Anna Mikołajczak
środa, godz.  14:00 – 15:00

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA BADANIA,
WNIOSKÓW O WYDANIE OPINII, WYDAWANIE OPINII

– gabinet nr 9 (parter)

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA,
WYDAWANIE ORZECZEŃ

– gabinet nr 31 ( II piętro)

WYDAWANIE OPINII I ORZECZEŃ
codziennnie  – 7:30 – 15: 30

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie  oraz listownie

 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Czereśniowa 4i

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95-7320-736

fax. 95-7226-224

e-mail:  sekretariat@zppp-gorzow24.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORÓW
Konsultacje odbywają się  w wyznaczonych poniżej terminach.

Dyrektor  Lidia Pyżyńska
poniedziałek, godz. 14:00 – 15:00

gabinet24

z-ca dyrektora  Arleta Brzytwa
czwartek, godz. 11:00 – 12:00

z-ca dyrektora mgr Anna Mikołajczak
środa, godz.  14:00 – 15:00

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA BADANIA,
WNIOSKÓW O WYDANIE OPINII, WYDAWANIE OPINII

– gabinet nr 9 (parter)

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA,
WYDAWANIE ORZECZEŃ

– gabinet nr 31 ( II piętro)

WYDAWANIE OPINII I ORZECZEŃ
codziennnie  – 7:30 – 15: 30

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie  oraz listownie