Trening ortograficzny ma na celu pomóc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania (dysortografia) w jak najlepszym  stopniu opanować poprawną pisownię. Po jego ukończeniu uczniowie powinni dobrze znać zasady poprawnej pisowni oraz stosować je w praktyce.

Wdrażamy uczniów do samodzielnej pracy nad ortografią. Służą temu zadania domowe. W proces nauki poprawnego pisania zaangażowani są również rodzice, którzy mają śledzić pracę dziecka i pomagać mu w opanowaniu zasad pisowni, sprawdzać zadania domowe. Zakładamy, że dzieci powinny uczestniczyć w zajęciach systematycznie.

Zajęcia grupowego treningu ortograficznego prowadzone są dla uczniów klas IV, V, VI, którzy posiadają opinię dotyczącą specyficznych trudności w zakresie pisania (dysortografia).
Zajęcia odbywają się systematycznie, raz w tygodniu,na terenie Poradni, w grupach do 10 osób.

Zajęcia poprzedzone są spotkaniem z rodzicami, którzy zapoznają się z programem pracy, harmonogramem spotkań oraz regulaminem uczęszczania dzieci na zajęcia. Na ostatnich zajęciach dzieci otrzymują zaświadczenie ukończenia treningu ortograficznego.