TERAPIA NEUROSENSOMOTORYCZNA

Normalizuje i stymuluje układ sensoryczny, pomaga w osiągnięciu właściwej dojrzałości neurologicznej odruchów  co stanowi  podstawę rozwoju poznawczego oraz emocjonalno – społecznego.
Integracja odruchów wpływa na dojrzewanie przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych, na strukturę ruchu zamierzonego i kontrolowanego, wpływa na stabilność emocjonalną i aktywność oraz wewnętrzną kontrolę, poprawia zdolności motoryczne, umiejętność komunikacji, organizacji oraz koncentracji uwagi.

Terapia jest skuteczna w następujących trudnościach rozwojowych:

  • zaburzenia emocjonalne,
  • opóźnienia w rozwoju ruchowym i intelektualnym,
  • autyzmu,
  • nadaktywność psychoruchowa ( ADHD,ADD)
  • zaburzenia mowy,
  • zaburzenia koncentracji i uwagi,
  • głębokiej dysleksji i dysgrafii,
  • dziecięce porażenie mózgowe,
  • epilepsja.