Terapia rodzin jest systematycznym sposobem oddziaływań terapeutycznych, które obejmują całą rodzinę i w założeniu prowadzi do zmiany w funkcjonowaniu systemu oraz poszczególnych jej członków. W tej formie objęcie pomocą psychologiczną dotyczy wszystkich osób z których składa się rodzina, co zdecydowanie  sprzyja budowaniu często rozluźnionych więzi w rodzinie. Spotkania odbywają się na terenie Porani raz w miesiącu.  Jest to terapia długoterminowa – czas trwania powyżej 3 miesięcy.