Logopedyczne zajęcia grupowe dla małych dzieci, mają na celu stymulowanie całokształtu rozwoju dzieci. Przygotowują dzieci do prawidłowego wymawiania wszystkich fonemów języka polskiego oraz posługiwania się odpowiednim zasobem słownika biernego i czynnego odpowiedniego dla wieku dziecka.

Zadaniem zajęć jest:
•    wzmocnienie i usprawnienie mięśni warg, języka, żuchwy, podniebienia miękkiego
•    pogłębienie wdechu, wydłużenie fazy wydechowej, wzmocnienie siły wydechowej
•    usprawnienie percepcji i pamięci słuchowej
•    prawidłowego artykułowania głosek dla poszczególnych grup wiekowych
•    wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć
•    odnoszenie sukcesów w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.