Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych będzie zamknięty w dniu 2 maja 2024 r.