Konsultacje psychologiczne oraz w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są przeznaczone dla rodziców oraz nauczycieli. Na konsultacje logopedyczne i zakresu doradztwa zawodowego zapraszamy wraz z dzieckiem. Dorośli uczniowie mogą zgłosić się samodzielnie.