Zapraszamy rodziców do udziału w zaplanowanych wydarzeniach, które przygotował Dział Poradnictwa Dydaktycznego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

lp.formatemattermin, miejsceOsoba prowadząca
 Prelekcja dla rodziców„Rola rodziców w edukacji- jak rodzice mogą aktywnie wspierać edukację swoich dzieci?”02.10.2023 poniedziałek godzina 11.00-12.00 sala 27Patrycja Nowak, Weronika Drapczuk
 Prelekcja dla rodziców„Jak się uczyć”03.10.2023
wtorek
godzina 11.00- 12.30 sala 27
Elżbieta Czyżewska, Anna Suska
 Konsultacje indywidualne dla rodzicówkonsultacje dla rodziców dzieci, które doświadczają trudności emocjonalnych związanych z uczeniem się03.10.2023
wtorek
godzina 14.00-15.00 gabinet 21
Krystyna Koniarek
 Indywidualne konsultacje dla rodzicówkonsultacje dla rodziców dzieci zdolnych ze specyficznymi trudności w nauce (dzieci podwójnie wyjątkowe)04.10.2023
środa
godzina 15.00-17.00 gabinet 23
Mariola Rutkowska
 Prelekcja dla rodziców„Ucho, oko, ruch- efektywne metody uczenia się”04.10.2023
środa
godzina 14.00- 15.00 sala 27
Anna Suska, Anna Sosińska
 Indywidualne konsultacje dla rodziców„Kiedy uczeń z trudnościami traci motywację. Jak wspierać swoje dziecko?”05.10.2023
czwartek
godzina 16.00-18.00 gabinet 23
Dorota Kowalska
 Indywidualne konsultacje dla rodzicówRyzyko wystąpienia zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)06.10.2023
piątek
godzina 13.00-15.00 gabinet 23
Katarzyna Łazowska- Ciężka
 Prelekcja dla rodziców„Jak pracować nad poprawnością pisania w domu”06.10.2023
piątek
godzina 15.00- 16.00 sala 27
Dorota Grześkowiak