Rządowy Projekt Za życiem

Program „Za Życiem”

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na mocy Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/962 zawartego w dniu 21.04.2022r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Prezydentem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w  ramach realizacji Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM” w latach 2022-2026 pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO) w mieście Gorzowie Wlkp.

Więcej