Wraz z nowym rokiem szkolnym2023/2024 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przedstawia tygodniowy harmonogram pracy wszystkich specjalistów