Aktualizacja 19 stycznia 2024r.
Informujemy, że zapisy na zajęcia zostały zamknięte. Mamy pełną, 24 osobową grupę, chętnych rodziców. Kolejna edycja zajęć rozpocznie się w październiku, a zapisy rozpoczniemy w drugiej połowie sierpnia 2024 r.