Zajęcia adresowane są do dzieci z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami emocjonalnymi, będących uczniami klas IV- VI Szkoły Podstawowej.

Socjoterapia ma postać strukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, takich jak- ukazywanie pozytywnych cech osobowości; stworzenie dzieciom doświadczeń korygujących zaburzenia związane z funkcjonowaniem społecznym; odreagowanie aktualnych napięć; akcentowanie własnych sukcesów; budowanie pozytywnego, realistycznego obrazu własnej osobowości; poprawienie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami własnymi i innych; uczenie się dostrzegania i konstruktywnego wykorzystania swoich pozytywnych umiejętności.

Zajęcia odbywają się na terenie Poradni, raz w tygodniu, trwają cały rok szkolny, przeznaczone są dla grupy 8- 12 osobowej.