Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym — tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie.

Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do:

  • poznania własnego ciała,
  • usprawniania motoryki,
  • poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

Dzięki metodzie Ruchu Rozwijającego dziecko:

  • zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje poczucie bezpieczeństwa,
  • poznaje przestrzeń wokół siebie,
  • uczy się kontrolowania przestrzeni – poznaje przestrzeń, uczy się, jak jego ciało porusza się w przestrzeni, co rodzi zaufanie do własnego ciała oraz poczucie bezpieczeństwa wobec otoczenia,
  • dzieli przestrzeń z innymi ludźmi, co jest źródłem empatii,
  • nawiązuje kontakt początkowo z jedną osobą, potem z grupą — jest to okazja podjęcia współdziałania z innymi osobami, dostarcza poczucia wspólnoty i przeżycie szczęścia.

Zajęcia są dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat u których zdiagnozowano zaburzenia rozwoju o różnej etiologii, upośledzenie umysłowe, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie, niedosłyszenie, nerwice, jąkanie, zaburzenia emocjonalne.
Zajęcia prowadzone są od października do maja w SP nr 13.