16 października 2023  roku rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery , coroczna akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych, mająca na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

Tegoroczna edycja OTK 2023 odbywa się pod hasłem: Talent i Praca – to się opłaca!

W ramach realizacji OTK Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp proponuje nieodpłatnie:
od 16 do 20 października dostęp do testów predyspozycji i preferencji zawodowych do samodzielnego wykonania w domu, informacji niezbędnych do podjęcia decyzji zawodowo – szkolnej. Zostaną one opublikowane na stronie http://www.zppp-gorzow.pl/category/baza-wiedzy/ oraz Facebooku ZPP-P; w dniach18, 19 i 20 października organizacja konsultacji z doradcą zawodowym w formie stacjonarnej w Poradni (gabinet 11/parter w godz. 16.30 – 17.30) i telefonicznej (502577671). Do udziału szczególnie zachęcamy rodziców uczniów z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi.