Zajęcia przeznaczone są dla zdolnych, poszukujących ciekawych rozwiązań, dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Celem programu jest rozwój osobisty dzieci.

Założenia program:

 • Dzieci uczą się więcej, gdy się im nie podpowiada
 • Kreatywności można nauczyć
 • Grupa to większa siła twórcza, niż jednostka
 • Przyjazne współzawodnictwo stymuluje kreatywność
 • Jedno zadanie można rozwiązać na więcej, niż jeden sposób

Cele szczegółowe:

 • Poznanie swoich możliwości i zasobów
 • Poznanie różnych punktów widzenia na tę samą sprawę, problem, zagadnienie
 • Przezwyciężanie indywidualnych barier i blokad
 • Wzmocnienie wiary w siebie
 • Zdrowa rywalizacja
 • Rozwój ekspresji ruchowej
 • Aktywizacja przez ruch i koncentrację
 • Kształcenie umiejętności słuchania
 • Kształcenie umiejętności precyzyjnego formułowania komunikatów
 • Rozbudzenie fantazji
 • Rozwój giętkości myślenia
 • Rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i metaforycznego
 • Praktyka w okazywaniu, odczytywaniu i nazywaniu emocji
 • Aktywizacja zmysłów i wyobraźni