Terapia indywidualna psychologiczna jest procesem dynamicznym, w którym relacja pomiędzy psychologiem, a klientem jest „narzędziem” pomagającym uzyskać wgląd w wewnętrzny świat indywidualnych przeżyć i wynikających z nich ewentualnych trudności. Lecznicze oddziaływanie relacji terapeutycznej polega na umożliwieniu zmiany destrukcyjnych sposobów funkcjonowania na konstruktywne. Należy podkreślić, że możliwość rozpoczęcia terapii indywidualnej wiąże się z koniecznością posiadania pewnych, podstawowych  umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych. Efektywność terapii w dużej mierze zależy od motywacji i gotowości do zmiany.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym. Kwalifikacja na terapię dokonywana jest bezpośrednio przez psychologa.

Celem prowadzonej terapii
– jest poprawa funkcjonowania emocjonalno- społecznego.

Czas trwania

  • krótkoterminowa do 3 miesięcy,
  • długoterminowa powyżej 3 miesięcy.