SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie efektywnego dialogu i  owocnej współpracy z Dzieckiem. Realizowany program oparty jest na koncepcji T. Gordona „Wychowanie bez porażek” oraz pozycji A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, zaadoptowanych przez mgr Z. Śpiewak i opracowanych przez mgr J. Sakowską.

Na warsztatach realizowane będą następujące tematy:

 • funkcjonowanie granic w systemie rodzinnym
 • jak pomóc dzieciom by radziły sobie z własnymi uczuciami
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • jeżeli nie kara to co?
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • zachęcanie do samodzielności
 • uwalnianie dzieci od grania ról
 • pomocna pochwała i zachęta

Dzięki ukończeniu „Szkoły…” Rodzice zyskują:

 • praktyczne umiejętności wychowawcze
 • poczucie większych kompetencji rodzicielskich
 • lepszy wgląd w przeżywane uczucia
 • poprawia się komunikacja między rodzicem, a dzieckiem
 • pociechy stają się bardziej samodzielne i odpowiedzialne,
 • rozwiązywanie problemów wypracowywane jest wspólnie z dzieckiem
 • satysfakcjonującą relację z dzieckiem

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zaprasza rodziców na cykl cotygodniowych 10-12 spotkań trwających 3-4 godziny w siedzibie naszej placówki.
Po ukończeniu powyższych warsztatów zapraszamy rodziców na kolejne cykle Szkoły dla Rodziców i Wychowawców pt. „Rodzeństwo bez rywalizacji” oraz „Jak rozmawiać z nastolatkami?”