Informacje na temat Stowarzyszeń i Organizacji

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wlkp.
www.autyzm-gorzow.org
 

2. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym
www.wspolnyswiat.org
 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa w Zielonej Górze
www.zespoldowna.pl
 

4. Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
www.psouu-gorzow.pl
 

5. Fundacja zajmująca się aktywizacją zawodową i społeczną osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
www.promykslonca.pl
 

6. Strona na temat autyzmu
www.synapsis.waw.pl
 

7. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomy
www.tpg.org.pl
 

8. Portal dla osób z niepełnosprawnością
www.niepelnosprawni.pl
 

9. Polski Związek Niewidomych
www.pzn.org.pl
 

10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
www.niewidomi.edu.pl
 

11. Polskie Towarzystwo Dysleksji
www.ptd.edu.pl
 

Informacje na temat Oświaty

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl


2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl
 

3. Centralna komisja Egzaminacyjna
www.cke.edu.pl
 

4. Okregowa Komisja Egzaminacyjna
www.oke.poznan.pl

5.Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
www.ko-gorzow.edu.pl
 

6. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
www.womgorz.pl
 

7. Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl
 

8. Wszystko na temat oświaty
www.eduinfo.pl
 

9. Polski Portal Edukacyjny
www.eduseek.pl
 

10. Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej
www.edu.com.pl
 

11. Gorzowski System Oświatowy
www.edu.gorzow.pl
 
12. Kampania Rzecznika Praw Dziecka

jakreagowac.pl