METODA DOBREGO STARTU

Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucia ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej.

Więcej

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie efektywnego dialogu i owocnej współpracy z Dzieckiem.

Więcej

TRENING ORTOGRAFICZNY

Trening ortograficzny ma na celu pomóc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania (dysortografia) w jak najlepszym stopniu opanować poprawną pisownię. Po jego ukończeniu uczniowie powinni dobrze znać zasady poprawnej pisowni oraz stosować je w praktyce.

Więcej

WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla zdolnych, poszukujących ciekawych rozwiązań, dzieci w młodszym wieku szkolnym. Celem programu jest rozwój osobisty dzieci.

Więcej

WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE

Pomocne w podjęciu decyzji zawodowej, która zawiera w sobie również decyzję o kierunku kształcenia, a zatem wyznacza kierunek i stopień rozwoju całej osobowości człowieka są zajęcia warsztatowe prowadzone w szkołach na różnym etapie kształcenia, zawierające formy i treści adekwatne do wieku.

Więcej

ZAJĘCIA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Zajęcia są dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat u których zdiagnozowano zaburzenia rozwoju o różnej etiologii, upośledzenie umysłowe, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie, niedosłyszenie, nerwice, jąkanie, zaburzenia emocjonalne.

Więcej