BIOFEEDBACK – terapia indywidualna

EEG BIOFEEDBACK jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania OUN, wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych.
Samoregulacyjna metoda normalizacji fal EEG pozwalająca  na świadomą i dowolną zmianę stanu psychofizjologicznego na zasadzie zmiany wzorca fal mózgowych.
Poprzez treningi BFB możemy usprawnić funkcjonowanie mózgu, wpływając na poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem, emocjami, psychiczną równowagę z poprawą samooceny, organizację pracy, poprawę interakcji społecznych.

EEG Biofeedback najczęściej stosowany jest w:

  • zaburzeniach koncentracji uwagi
  • zaburzeniach procesów uczenia się (w tym specyficzne trudności w uczeniu  się –dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
  • zaburzeniach zachowania u dzieci
  • zaburzeniach nastroju
  • zespołach zaburzeń psychofizjologicznych (ADD, ADHD, ZESPÓŁ ASPERGERA i inne)
  • zaburzeniach mowy
  • nadmiernym stresie
  • zaburzeniach snu

Trening polega na pracy przy komputerze za pomocą video gier, opiera się na zasadzie sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania trenującemu informacji zwrotnej o aktualnej czynności bioelektrycznej mózgu, dzięki temu świadomie reaguje na zadania stawiane przez komputer i terapeutę oraz uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg mógł pracować wydajniej.

BFB jest terapią długoterminową, spotkania trwają przez cały rok szkolny.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Jedno spotkanie trwa 30 – 45 minut
w zależności od wieku dziecka, problemu oraz indywidualnych cech osobowościowych, możliwości psychofizycznych.
Terapią obejmujemy dzieci (od wieku przedszkolnego) i młodzież uczącą się.