zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.
Pierwsza Poprzednia strona  1 2    

WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE

Pomocne w podjęciu decyzji zawodowej, która zawiera w sobie również decyzję o kierunku kształcenia, a zatem wyznacza kierunek i stopień rozwoju całej osobowości człowieka są zajęcia warsztatowe prowadzone w szkołach na różnym etapie kształcenia,  zawierające formy i treści adekwatne do wieku.

ZAJĘCIA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Zajęcia są dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat u których zdiagnozowano zaburzenia rozwoju o różnej etiologii, upośledzenie umysłowe, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie, niedosłyszenie, nerwice, jąkanie, zaburzenia emocjonalne.

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI STARSZYCH

Zajęcia adresowane są do dzieci z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami emocjonalnymi, będących uczniami klas IV- VI Szkoły Podstawowej.
Pierwsza Poprzednia strona  1 2