zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.
Pierwsza Poprzednia strona  1 2    

ZAJĘCIA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Zajęcia są dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat u których zdiagnozowano zaburzenia rozwoju o różnej etiologii, upośledzenie umysłowe, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie, niedosłyszenie, nerwice, jąkanie, zaburzenia emocjonalne.

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI STARSZYCH

Zajęcia adresowane są do dzieci z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami emocjonalnymi, będących uczniami klas IV- VI Szkoły Podstawowej.
Pierwsza Poprzednia strona  1 2