zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Gotów do szkoły. Pedagogika zabawy

      


Zapraszam na zajęcia grupowe dzieci 5,6-letnie i ich rodziców. Pragnę pokazać sprawdzone pomysły i zabawy oraz wiele innych ciekawych propozycji, których celem jest przygotowanie dzieci do pójścia do szkoły, a przede wszystkim:

- rozwijanie pasji poznawczych,

- nabywanie nowych wiadomości i umiejętności,

- usprawnianie funkcji wzrokowych, i słuchowych,

- wdrażanie do logicznego myślenia,

- rozwój twórczego myślenia i wyobraźni,
- usprawnianie małej i dużej motoryki,
- uczenie się społecznych zachowań ułatwiających funkcjonowanie w grupie.
 

           Rodzaje ćwiczeń w pedagogice zabawy:

- zabawy ułatwiające wejście w grupę,
 - poznanie nowego otoczenia,
 - poznanie imion i powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę,
- zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne,
- zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych osób w grupie,
- metody określane jako gry dydaktyczne, a polegające na przedstawieniu danych treści  w formie zagadkowego problemu i poszukiwania rozwiązań według proponowanych reguł,
- metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące indywidualne reakcje i odczucia poszczególnych uczestników,
- drama – polegająca na wykorzystaniu gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia  problemu i poznanie nowych sytuacji,
- zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań,
- zabawy integrujące grupę, umożliwiające wszystkim wspólną aktywną zabawę, bez podziału   na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych  i jednego zwycięzcy.                            

      Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicony zestaw propozycji, które ożywiają tradycyjne nauczanie i ułatwiają nabywanie wiadomości i umiejętności.
Pedagogika zabawy to tańce, pląsy, piosenki i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Przeżycie zadowolenia, radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy.

Tańce i pląsy dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów, dają ujście nagromadzonym emocjom. Wyzwalają aktywność ruchową, pozwalają dzieciom na wzmacnianie poczucia własnej wartości, a animacja przy pomocy ruchu buduje przyjazny klimat.
       Pedagogika zabawy Klanza „Gotów do szkoły” jest nowoczesnym i atrakcyjnym sposobem przygotowania dzieci do szkoły.
      

       Zajęcia prowadzone są na terenie ZPP-P, spotkania odbywają się raz w tygodniu,trwają 60 min.        

     Przyjmowanie dzieci na zajęcia grupowe – pedagogika zabawy „Klanza” odbywa się wg obowiązujących procedur ustalonych przez ZPP-P w Gorzowie Wlkp.

 Informację opracowała prowadząca zajęcia grupowe – Renata Pawełczak  
 

      


Zapraszam na zajęcia grupowe dzieci 5,6-letnie i ich rodziców. Pragnę pokazać sprawdzone pomysły i zabawy oraz wiele innych ciekawych propozycji, których celem jest przygotowanie dzieci do pójścia do szkoły, a przede wszystkim:

- rozwijanie pasji poznawczych,

- nabywanie nowych wiadomości i umiejętności,

- usprawnianie funkcji wzrokowych, i słuchowych,

- wdrażanie do logicznego myślenia,

- rozwój twórczego myślenia i wyobraźni,
- usprawnianie małej i dużej motoryki,
- uczenie się społecznych zachowań ułatwiających funkcjonowanie w grupie.
 

           Rodzaje ćwiczeń w pedagogice zabawy:

- zabawy ułatwiające wejście w grupę,
 - poznanie nowego otoczenia,
 - poznanie imion i powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę,
- zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne,
- zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych osób w grupie,
- metody określane jako gry dydaktyczne, a polegające na przedstawieniu danych treści  w formie zagadkowego problemu i poszukiwania rozwiązań według proponowanych reguł,
- metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące indywidualne reakcje i odczucia poszczególnych uczestników,
- drama – polegająca na wykorzystaniu gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia  problemu i poznanie nowych sytuacji,
- zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań,
- zabawy integrujące grupę, umożliwiające wszystkim wspólną aktywną zabawę, bez podziału   na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych  i jednego zwycięzcy.                            

      Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicony zestaw propozycji, które ożywiają tradycyjne nauczanie i ułatwiają nabywanie wiadomości i umiejętności.
Pedagogika zabawy to tańce, pląsy, piosenki i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Przeżycie zadowolenia, radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy.

Tańce i pląsy dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów, dają ujście nagromadzonym emocjom. Wyzwalają aktywność ruchową, pozwalają dzieciom na wzmacnianie poczucia własnej wartości, a animacja przy pomocy ruchu buduje przyjazny klimat.
       Pedagogika zabawy Klanza „Gotów do szkoły” jest nowoczesnym i atrakcyjnym sposobem przygotowania dzieci do szkoły.
      

       Zajęcia prowadzone są na terenie ZPP-P, spotkania odbywają się raz w tygodniu,trwają 60 min.        

     Przyjmowanie dzieci na zajęcia grupowe – pedagogika zabawy „Klanza” odbywa się wg obowiązujących procedur ustalonych przez ZPP-P w Gorzowie Wlkp.

 Informację opracowała prowadząca zajęcia grupowe – Renata Pawełczak  
 


  « wróć      
  
-->