zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

METODA MARII MONTESSORI


Metoda stosowana w pracy z dziećmi o prawidłowym rozwoju intelektualnym, z dziećmi z dysfunkcjami oraz z opóźnionymi intelektualnie. Podstawą metody jest nauczanie wielozmysłowe, które poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów powoduje powstawanie skojarzeń w procesie uczenia się i tworzenie pojęć.

Przesłaniem metody jest zdanie: ,,Pomóż mi zrobić to samodzielnie ''.

Zadaniem nauczyciela ( osoby prowadzącej terapię ) jest wybranie najlepszego  materiału rozwojowego, zademonstrowanie sposobu posługiwania się nim i umiejętne wycofanie się w celu pozostawienia dziecku swobody, wyboru aktywności oraz rytmu i tempa pracy.

Do pracy z dzieckiem metodą Marii Montessori niezbędne są pomoce, które są skonstruowane w określony sposób i umożliwiają dziecku pracę samodzielną.

Podstawą kwalifikacji na zajęcia Metodą M. Montessori są badania  psychologiczno – pedagogiczne dziecka.   
Czas trwania: 45 minut
Częstotliwość: raz w tygodniu