zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

"GIMNASTYKA MÓZGU"
  „Gimnastyka mózgu” to metoda terapii i twórczej pracy z dziećmi oparta na znajomości wpływu wzorców ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się. To system szybkich, zabawnych i energetyzujących ćwiczeń ruchowych, które efektywnie przygotowują każdego uczącego się do wykorzystania specyficznych procesów myślenia i koordynacji nawyków. Jest to metoda, która poprawia efektywność uczenia poprzez wzrost koncentracji, podniesienie motywacji, poprawienie koordynacji ruchowej, usprawnienie wzroku.


Metoda Dennisona skierowana jest do:

1. Dzieci
  • z deficytami uwagi (lęk, agresja)
  • ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
  • o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa)
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • z zaburzeniami sfery motywacyjnej

2. Młodzieży i dorosłych
  • z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów życiowych
  • w celu poprawy funkcjonowania umysłu (pamięć, koncentracja)
  • w terapii stresu (egzaminy, klasówki, rozmowy kwalifikacyjne)
  • w poprawie koordynacji i percepcji otoczenia (egzaminy wymagające  sprawności postrzegania i  koordynacji na przykład na prawo jazdy)

Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki, w godz. 17.00 – 18.00.  Nabór do grupy trwa cały rok.