zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

PORADNICTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE

1. Diagnozowanie uczniów ze szkół podstawowych (VI kl.), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:

 • mających trudności z określeniem własnych możliwości psychofizycznych i planowaniem drogi zawodowej,
 • z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia,
 • ubiegających sie o przyjecie do oddziałów przyspasabiających do pracy (gimnazjum przy OHP ),
 • z trudnościami szkolnymi.

2. Indywidualna terapia psychologiczna zwłaszcza uczniów w kryzysie rozwojowym okresy adolescencji.
3. Edukacja  uczniów - pogadanki w szkołach, lekcje wychowawcze:

 • "Czynnikiwarunkujące wybór zawodu i szkoły",
 • "Prawidłowy wybór zawodu i szkoły jako podstawa powodzenia w życiu człowieka",
 • "Wybór zawodu i szkoły - wprowadzenie",
 • inne.

 4. Edukacja rodziców:

 • "Wybór zawodu i szkoły - wprowadzenie" - dla rodiców uczniów klas VI szkoły podstawowej,
 • "Rola rodziców w  procesie przygotowania ucznia gimnazjum do podjęcia decyzji zawodowych i szkolnych"
 • "Możliwości kształcenia ponadgimnazjalnego: typy szkół, spcjalności zawodow, kwalifikacja"
 • "Możliwości kształcenia uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych",
 • inne (przeciwdziałanie przemocy, agresji w okresie dojrzewania).

5. Poradnictwo:

 • indywidualne porady zawodowo-szkolne bez badań dla uczniów i rodziców,
 • punkty konsultacyjne dla uczniów i rodziców na terenie szkół,
 • godzina konsultacyjna zawodoznawcza dla uczniów i rodziców na terenie ZPPP,
 • godzina konsultacyjna psychologiczna dla uczniów i rodziców na terenie ZPPP,
 • konsultacje dla pedagogów szkolnych i nauczycieli w sprawie orientacji i poradnictwa zawodowego.