zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

PORADNICTWO DYDAKTYCZNE


1. Diagnozowanie uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych:

 •  z globalnymi niepowodzeniami w nauce,
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce – /dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia,/ na wniosek rodziców dotyczy uczniów szkół podstawowych/, na wniosek dyrektora szkoły ucznia gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 • wybitnie uzdolnionych,
 • ubiegających się o edukację domową.
 •  ubiegajacych się o orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne.

2. Poradnictwo:

 • dla rodziców:

               -  w oparciu o specjalistyczną diagnozę,
               - porady indywidualne bez badań (w ramach godzin konsultacyjnych),
               - przygotowywanie zestawów ćwiczeń dla uczniów pełnoletnich do pracy w domu,

 • dla uczniów:             

             - w oparciu o badanie psychologiczno pedagogiczne,
             - bez badań,dotyczące zarówno problemów dydaktycznych jak i wychowawczych zgłaszanych w ramach, 

 • dla zainteresowanych nauczycieli i pedagogów szkolnych.

3. Konsultacje (na wniosek dyrektora szkoły) z nauczycielami i pedagogami szkolnymi:

 • przy zakładaniu indywidualnych kart pomocy psychologiczno- pedagogicznej  uczniom. 

4. Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • grupowe treningi ortograficzne obejmujące uczniów ze szkoły podstawowej (klasy IV-VI) ,
 • indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • indywidualny trening EEG BIOFEEDBACK,
 • grupowy trening myślenia twórczego,
 • grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów kl.IV-VI.

5. Warsztaty szkolne:

 • "Samodzielnie uczę sie ortografii"
 • "Metody i techniki efektywnego uczenia"
 • "Poznajemy różne style uczenia się"