zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

DZIAŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ZE SCHORZENIAMI WZROKU I SŁUCHU

1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz wsparcie jego rodziny.

 

2. Diagnozowanie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 • dzieci z wadą słuchu,
 • dzieci z wadą i schorzeniami wzroku,
 • dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju,
 • przesiewowe badanie wzroku „Widzę” i słuchu „Słyszę” w poradni, jak również na terenie innych placówek oświatowych.

3. Terapie:

 • indywidualna terapia pedagogiczna,
 • indywidualna terapia tyflopedagogiczna,
 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • rehabilitacja wzroku.

4. Poradnictwo:

 • prelekcje dla rodziców i nauczycieli,
 • porady indywidualne i konsultacje po badaniach,
 • indywidualne porady udzielane po przeprowadzonych przesiewowych badaniach wzroku i słuchu.

5. Inna działalność pracowników działu:

 • grupowe zającia pedagodika zabawy -Klanza,
 • socjoterapia dla dzieci,
 • prowadzenie zajęć grupowych z Kinezjologii Edukacyjnej „Gimnastyka mózgu”,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Szkoła dla rodziców”,
 • grupa wsparcia dla rodziców,
 • grupa wsparcia dla pracowników poradni z północnej części województwa lubuskiego zajmujących się problematyką dzieci ze schorzeniami słuchu.