zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

VII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BEZPŁATNYCH KONSULTACJI W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI (PSTIS)
ogłasza w dniach:

22-28 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

VII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BEZPŁATNYCH KONSULTACJI

W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

(OTBK SI)

Każdy Rodzic zaniepokojony rozwojem sensoryczno-motorycznym
(zmysłowo-ruchowym) swojego dziecka będzie mógł skorzystać z pomocy
terapeuty integracji sensorycznej. W dniu 18 października 2018 roku na
stronie

http://pstis.pl

w zakładce „Dla Rodziców” pojawią się adresy oraz numery
telefonów do terapeutów zrzeszonych w PSTIS, którzy będą brali
udział w OTBK SI.

Gorąco zachęcam do propagowania naszej akcji!

Marta Illukiewicz

Wiceprezes

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

Konferencja "W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i komunikacji"

SOSW dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie zaprasza 28 kwietnia 2018 r. na konferencję  "W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i komunikacji. Szczegóły w załączniku.img/zaproszenie na konferencję SOSW Szczecin.pdf

14 kwietnia - DZIEŃ OTWARTY

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. informuje, że dnia 14 kwietnia 2018 r.,
w godzinach 9:00-13:00, organizuje „DZIEŃ OTWARTY”.

Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież z Gorzowa, a także uczęszczające do gorzowskich szkół i placówek oświatowych.

Będziemy wykonywać:

Przesiewowe badania

Mowy

Słuchu

Wzroku

Będzie można zasięgnąć porady:

Psychologa

Pedagoga

Logopedy

Fizjoterapeuty

w zakresie problematyki rozwojowej, edukacyjnej i wychowawczej oraz poradnictwa zawodowego.

Pomoc świadczona przez Poradnię jest bezpłatna.

Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież z Gorzowa, a także uczęszczające do gorzowskich placówek oświatowych.

Do rejestracji potrzebny jest nr PESEL dziecka.

Bliższych informacji udziela sekretariat Poradni

Tel. 95 7320-736

Adres: ul. Czereśniowa 4i(budynek Internatu ZSTiO)