zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Konsultacje pracowników pedagogicznychGODZINY KONSULTACYJNE – PSYCHOLOGICZNE ( obowiązują w roku szkolnym)

(dzieci w wieku od 0 do III klasy szkoły podstawowej – włącznie)

 

Imię i nazwisko

Nr gabinetu

Poniedz.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Brzytwa Arleta

    4

 

 

 

 

800-900

Dopierała Ewa

    2

800-900

 

 

 

 

Ignatowicz Beata

  36

 

 1400-1500

 

 

 

Biedrowska Maja

  33

 

 

 

1630-1730

 

Żołno Magdalena

  16

 

 

1630-1730

 

 

 

GODZINY KONSULTACYJNE – PSYCHOLOGICZNE

(dzieci i młodzież od IV klasy szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej)

 

Imię i nazwisko

Nr gabinetu

Poniedz.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Kozłowska Agata

   25

 

 

 

1500-1600

 

Mikołajewicz – Kiełpińska Marta

25

1500-1600

 

 

 

 

Przyborowska Magdalena

5

 

 

 

 

800-900

Pyżyńska  Lidia

11

 

 

1700-1800

 

 

Wysocka Monika

26

 

1000-1100

 

 

 

 

GODZINY KONSULTACYJNE – LOGOPEDYCZNE

 

Imię i nazwisko

Nr gabinetu

Poniedz.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Grodzińska Hanna

39

1600-1700

 

 

 

 

Kaczmarek Beata

   38

 

 

1500-1600

 

 

Kruszewska Grażyna

38

 

1500-1600