zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

DZIAŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOEDUKACJI
1. Dzieci i młodzież szkolna:

 • Treningi integracyjne dla uczniów klas I gimnazjum oraz kl. I szkół ponadgimnazjalnych.
 • Treningi rozwiązywania konfliktów w klasie.
 • Zajęcia integracyjne – poprawa komunikacji w klasie.
 • Trening antystresowy dla uczniów klas III gimnazjum oraz uczniów klas maturalnych.
 • Zajęcia warsztatowe z profilaktyki zachowań agresywnych dla uczniów klas IV – VI- „Świat bez przemocy”
 • Zajęcia warsztatowe dla kl. VI SP i kl. I gim. ”Jak radzić sobie ze złością.”
 • Zajęcia warsztatowe dla szkół ponadgimnazjalnych „Tolerancja”.
 • Zajęcia psychoedukacyjne - „Mediacje i negocjacje drogą do rozwiązywania konfliktów.”
 • Lekcje wychowawcze z aktywnymi formami pracy:
  - prawidłowości i problemy okresu dojrzewania,
  - realizacja nowych zadań rozwojowych (między innymi relacje pomiędzy dziewczętami i chłopcami, odpowiedzialność za rozwój sfery psychoseksualnej),
  - profilaktyka AIDS, narkotyki, papierosy, alkohol,
  - zapobieganie handlowi kobietami „La Strada”
 • Porady indywidualne dla młodzieży
 • Terapia indywidualna dzieci i młodzieży.
 • Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci starszych i młodzieży.

2. Rodzice:

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych.- „Szkoła dla rodziców”.
 • Grupa wsparcia dla  rodziców
 • Pogadanki dla rodziców (wg zgłaszanej tematyki).
 • Godziny konsultacyjne na terenie Poradni - indywidualne porady dla rodziców,
 • Konsultacje rodzinne.
 • Terapia rodzin.

 3. Nauczyciele i wychowawcy:

 • Trening umiejętności wychowawczych ”Szkoła dla nauczycieli”.
 • Grupa wsparcia do nauczycieli.
 • Udział w Radach Pedagogicznych.
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielami na terenie Poradni lub w szkołach w sprawach wychowawczych.
 • Bezpieczna i przyjazna szkoła – „Golden Five”.