zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

DZIAŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI I CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI

 

 

 1. Prowadzenie terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego oraz Wsparcie jego
  rodziny.

 1. Opieka nad dziećmi w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (diagnoza – od urodzenia do V klasy szkoły podstawowej włącznie; terapia – od urodzenia do 10

  roku życia, ale nie dłużej niż do końca III klasy szkoły podstawowej):

 • terapia grupowa (Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda Montessorii)

 • opieka postdiagnostyczna (badania kontrolne, porady, konsultacje, prezentacja metod terapeutycznych – instruktaż dla rodziców)

 1. Poradnictwo (psycholog, pedagog, fizjoterapeuta):

 • dla rodziców

 • dla zainteresowanych specjalistów i nauczycieli z placówek, obejmujących opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Psychoedukacja:
 • prelekcje dla rodziców prowadzone w przedszkolach i szkołach według zapotrzebowania

 • prowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli według zapotrzebowania