zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

  1. Prowadzenie terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego i wsparcie Jego rodziny
  2. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci – od 0 do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
  3. Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci – od 0 do 10 r.ż. , ale nie dłużej niż do końca III kl.SP lub do rozpoczęcia nauki na podstawie orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego.
  4. Terapia logopedyczna grupowa dla dzieci z opóźnionym rozwojm mowy od 3-go do 4-go roku życia, dla dzieci 6-7 letnich z problemami w utrwalaniu prawidłowej artykulacji
  5. Poradnictwo dla rodziców, specjalistów i nauczycieli.
  6. Logopedyczne badania przesiewowe w oddziałach 0 szkół podstawowych.
  7. Psychoedukacja.
  8. Godziny konsultacyjne.