zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.


DZIEŃ OTWARTY


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
w Gorzowie Wlkp.
informuje, że dnia 25.03.2017r.  
w godzinach 9:00-13:00 organizuje 
"DZIEŃ OTWARTY"
Bedziemy wykonywać:
Przesiewowe badania
mowy
słuchu
wzroku
Będzie można zasięgnąć porady
psychologa
pedagoga
 logopedy
fizjoterapeuty
w zakresie problematyki rozwojowej,
edukacyjnej i wychowawczej oraz poradnictwa zawodowego

przy rejestracji niezbędny jest PESEL dziecka

Rokrocznie ZPP-P organizuje dzień otwartych porad w edycji  wiosennej ( marzec)